Over ons

Wie zijn wij?

Over Ons DoeGewoonWatt

Het Burgerinitiatief, watt is dat?

Het doel van het Burgerinitiatief is om burgers te betrekken bij de energietransitie. Door het gebruik van fossiele brandstof verandert het klimaat, we moeten de opwarming van de aarde beperken en stoppen met olie en gas. De transitie betekent dat we van gas en olie naar zon, water en wind gaan.

Het idee is, dat wij als inwoners van de gemeente allemaal kunnen bijdragen aan het opwekken van schone energie. Laten we beginnen met het opruimen van de rommel die we zelf achterlaten. Er zijn al zo’n 650 lokale energiecoöperaties en burgerinitiatieven in Nederland. Deze transitie wacht niet op een daadkrachtige, eensgezinde overheid, deze transitie slaagt omdat overal in Nederland initiatieven worden genomen door burgers.

Het Burgerinitiatief is geen voorstander van grote zonnevelden in weilanden of megawindmolens in woonwijken. Zonnepanelen horen op daken of braakliggende grond en windmolens zouden mensen niet uit hun slaap moeten houden. We kunnen dat zoveel mogelijk voorkomen door zelf aan de slag te gaan en zelf met ideeën en initiatieven te komen. Dat is waar het Burgerinitiatief voor staat!

Praat mee op; https://onzeoudeijsselstreek.nl/projecten/doe-gewoon-watt/139

Wie zijn wij?

Het Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek (BEOIJ) is een samenwerking tussen 17 lokale comités en 5 belangenverenigingen uit de gemeente Oude IJsselstreek die zeer betrokken zijn bij de energietransitie. Er is een kerngroep van 4 leden en 4 teams die het BEOIJ vertegenwoordigen in gesprekken met de gemeente Oude IJsselstreek. De comités en belangenverengingen hebben alle ingestemd met de uitgangspunten van BEOIJ zoals beschreven in het WAAROM, WAT en HOE en worden regelmatig geconsulteerd door de kerngroep.

De teams:

Het Burgerinitiatief heeft 4 teams opgericht; het Communicatieteam, het Innovatieteam, het Energiecoöperatieteam en een Energie-Festivalteam.

  • Het Communicatieteam zal ervoor zorgen dat er iedere 3 weken een nieuwsbrief uitgaat naar geïnteresseerden, ze onderhoudt een website en een community-platform. Via socialmedia gaan we initiatieven van gewone burgers promoten. Het communicatieteam communiceert onder het motto; Doe Gewoon Watt!. Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek vonden we te ingewikkeld voor mainstream communicatie. Door vanaf september actief te communiceren hopen we meer bekendheid en betrokkenheid te genereren.
  • Het Innovatieteam gaat opzoek naar bestaande innovaties en naar mensen die nieuwe ideeën hebben. We kunnen ze helpen met die ideeën, we kunnen proefopstellingen maken en we kunnen bemiddelen in de financiering. Het team wil ook bestaande innovaties kenbaar maken aan een groter publiek.
  • Het Energiecoöperatieteam richt een coöperatie op. Binnen deze coöperatie worden projecten gestart, met name zon op grote daken maar in de toekomst wellicht ook water en wind projecten. Van de gemeente hebben we al enkele daken toebedeeld gekregen. Het rendement van deze initiatieven kan weer geïnvesteerd worden in andere initiatieven. Door zelf een coöperatie op te richten gaan rendementen en subsidies van projecten naar onze gemeenschap en niet naar buitenlandse investeerders.
  • Het Energie-Festivalteam organiseert zaterdag 4 februari 2023 een festival in de Dru. We leggen uit wat ‘energie neutraal’ betekent voor de Gemeente Oude IJsselstreek, hoe we dat kunnen bereiken en welke nieuwe innovaties er zijn. Het belooft een spraakmakend festival te worden met bekende sprekers, onderdelen waarin het hele gezin spelenderwijs betrokken wordt en vraagpodia waar je deskundigen kunt uithoren over deze transitie.