Veelgestelde vragen

Ja maar…

Over Ons DoeGewoonWatt

Kan het elektriciteitsnet dat wel aan?

Dit is zeker een zorg en het korte antwoord is; nee. Maar een transitie verloopt nooit met een rechte lijn naar boven. We zullen oplossingen moeten zoeken voor problemen die we tegenkomen. Zo kunnen we met onze plannen, rekening houden met de uitbreidingsplannen van het netwerk door Liander. Door samen op te treden kunnen we onze plannen gefaseerd en gecontroleerd uitrollen.

Uiteindelijk zullen batterijen ook een deel van het probleem oplossen. Een boer die z’n dak wil volleggen kan nu niet altijd zijn energie kwijt, maar als de energie kan worden opgeslagen kan het bijvoorbeeld ’s avonds deels door hem zelf worden gebruikt of terug geleverd worden.

Het opslaan van elektriciteit heeft onze aandacht!

Het opslaan van elektriciteit, hoe zit het daarmee?

Energieneutraal is niet hetzelfde als energieonafhankelijk. Energieneutraal betekent dat we net zoveel opwekken als we verbruiken, maar dat is rekenkundig. We wekken de elektriciteit niet altijd op, wanneer het nodig is. Daarom zullen we de opgewekte elektriciteit ook op gaan slaan.

De ontwikkelingen op het gebied van opslag gaan enorm snel. Er wordt veel geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van schone batterijen of opslag en transport met behulp van waterstof. Het kunnen vasthouden van elektriciteit zien we als een tweede stap. Wij verwachten dat in 2030 grootschalige en schone batterijen beschikbaar komen.