Innovaties

Nieuwe dingen doen

Innovaties DoeGewoonWatt

Aan welke innovaties denkt het Burgerinitiatief?

Als het gaat om innovaties willen we bestaande innovaties uitproberen, bijvoorbeeld een proefopstelling met verticale panelen, die we tegen een muur kunnen plaatsen. Je kunt ook denken aan kleine windmolens, bestaande batterij technieken of het gebruik van waterstof.

We hebben een Innovatieteam die deze projecten begeleidt en we hebben ontdekt dat er ook mensen in onze gemeente zijn die echt nieuwe ideeën hebben. Daarin zijn we natuurlijk ook zeer geïnteresseerd. Tijdens het Energie Festival in de Dru, in februari organiseren we een soort Dragons’ Den, je kunt dan je idee pitchen en er zijn mensen aanwezig die graag investeren in duurzame ideeën. Voor meer informatie, mail naar info@burgerinitiatief-eoij.nl.